سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کد آهنگ حضرت رقیه از طاهری

ارسال شده توسط رحیم خلیل زاده شرف آبادی در 86/11/8:: 7:10 عصر

www.agna.blogfa.com
<!------ http://www.hadisystem.tk ------->
< style="border: 3px solid " height="46" width="147" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
 <param name="volume" value="100">
 <param name="Url" value="mms://70.86.49.34/20/202/647/5082.wma">
 <param name="enableContextMenu" value="-1">
 <param name="rate" value="1">
 <param name="balance" value="0">
 <param name="currentPosition" value="0">
 <param name="defaultFrame" value>
 <param name="playCount" value="1">
 <param name="autoStart" value="-1">
 <param name="currentMarker" value="0">
 <param name="invokeURLs" value="-1">
 <param name="baseURL" value>
 <param name="mute" value="0">
 <param name="uiMode" value="full">
 <param name="stretchToFit" value="0">
 <param name="windowlessVideo" value="0">
 <param name="enabled" value="-1">
 <param name="fullScreen" value="0">
 <param name="SAMIStyle" value>
 <param name="SAMILang" value>
 <param name="SAMIFilename" value>
 <param name="captioningID" value>
 <param name="enableErrorDialogs" value="0">
 <embed src="mms://70.86.49.34/20/202/647/5082.wma" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1">
</embed></>
<!------ http://www.hadisystem.tk ------->
www.agna.blogfa.com

 

بازدید امروز: 20 ، بازدید دیروز: 54 ، کل بازدیدها: 79444
پوسته‌ی وبلاگ بوسیله Aviva Web Directory ترجمه به پارسی بلاگ تیم پارسی بلاگ